Kurs informatyczny
w ramach IT Academy Microsoft

 


Projekty należy złozyć do prowadzącego do dnia .....-PIERWSZE ZAJĘCIA


Wpłaty na konto PWSZ do pierwszych zajęć w harmonogramie

Bank PeKaO S.A. o/Krosno nr: 87 1240 4764 1111 0000 4866 3706 z dopiskiem "Kurs IT Academy"


Dotyczy:                Szkolenia dla studentów PWSZ

Temat:                     
Certyfikacja informatyczna w moim przyszłym zawodzie - Microsoft”.

Cel szkolenia:          Uzyskanie Certyfikatu firmy Microsoft z umiejętności  informatycznych

Program:                 

Ogólny zakres tematyczny szkolenia –  Przygotowanie do egzaminu w ramach Certyfikatu IT Academy Microsoft PWSZ Krosno
 

Ilość godzin:            10 godz (w zależności od stopnia zaawansowania grupy)

Cena od uczestnika kursu:   90,00 zł

Uczestnik szkolenia uzyskuje:
Certyfikat informatyczny firmy Microsoft.

Miejsce realizacji kursu: Sala komputerowa – ul. Kazimierza Wielkiego 6, Dmochowskiego 20  lub Wyspiańskiego 20 (Turaszówka)
 

Gr 1 -  20 osóbOpis organizacji kursu:

Warunkiem niezbędnym rozpoczęcia zajęć jest dokonanie wpłaty na konto PWSZ, które zostanie podane na spotkaniu organizacyjnym.
 


 

Wyjaśnienie dot. projektów:

W projekcie muszą znaleźć się następujące elementy:

 1. Opis projektu - wyjaśnienie tematu (O projekcie)

 2. O sobie - krótka informacja o autorze projektu - studia, zainteresowania, pasje, swoje zdjęcie i adres e-mail - (O autorze)

 3. Schemat organizacyjny - podział tematu (można to wykonać z dowolnego programu grupy Ms Office.
  Np. Ms Word - Menu Wstawianie - Smart Art - Hierarchia

 4. Tabele i wykresy (min 2 tabele i 2 różne typy wykresów na postawie tych tabel danych)

 5. Galeria zdjęć (min 10 zdjęć)

 6. Multimedia (animowane schematy, filmy (najlepiej rozszerzenie pobranego pliku .mp4 lub .flv)
  lub link do filmu (np. ze strony www.youtube.pl)

 

Poniżej zostały przedstawione tematy związane z umiejętnościami, które są wymagane na Kierunku PWSZ, które można wykorzystać w celu utworzenia projektu informatycznego w aplikacjach firmy Microsoft.

Student, który uczestniczy w kursie IT Academy Microsoft powinien wybrać dowolny poniższy temat do przygotowania swojego projektu. Projekt powinien być wykonany w aplikacjach użytkowych firmy Microsoft:
(Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Ms Access, Ms Visio, Ms Front Page, Ms SharePoint Designer, Ms Publisher,
Ms Picture Manager).

Projekt, który będzie oceniany powinien zawierać połączenie kilku z w/w. aplikacji.

 

1.    Ms Front Page - do utworzenia projektu strony internetowej związanej z poniższą tematyką (można wówczas połączyć tematy)
     

 (poniżej jest materiał pomocniczy - jak wykonać stronę www)

 1. Instrukcja - prezentacja - program Front Page

 2. Front Page - krok po kroku do wykonania strony z projektami

 3. Front Page - wstawianie filmów do podstrony

 4. Strona www - Tworzenie poprzez Ms Publisher

 5. Strona www - Tworzenie poprzez Ms Sharepoint

 6. Dyski w Chmurze - SkyDrive Microsoft
   


strona internetowa IT Academy PWSZ Krosno - http://www.itacademy.pwsz.krosno.pl

 

Życzę powodzenia

mgr Robert Rajs