Zestaw ćwiczeń praktycznych dla studentów z przedmiotu: Media w pracy z dzieckiem

 

 1. Przygotowanie konspektu

 2. Tworzenie faktury z wycieczki dzieci

 3. Analiza  Systemu Informacji Oświatowej

 4. Audiobooki - przyszłość czytelnictwa ?

 5. Reklama w mediach

 6. Multimedialny dziennik interaktywny postępów w nauce

 7. Tworzenie strony internetowej

 8. Tworzenie recenzji z portali dla dzieci

 9. Lekcja multimedia.htm

 10. Tworzenie interaktywnej zgadywanki dla dzieci

 11. Grafika w edytorze tekstu 

 12. Grafika - Abobe Photoshop cz1

 13. Grafika - Abobe Photoshop cz2

 14. Grafika - Abobe Photoshop cz3

 15. Grafika - Google Picassa

 16. Projekty w Ms Publisher - pomoc dydaktyczna

 17. Odgłosy zwierząt

 18. Portale edukacyjne dla dzieci

 19. Multimedialne programy edukacyjne

 20. Radio (Radio Zet/Eska/Polskie radio pr.1,2,3, itp.) - 
  bajki i słuchowiska radiowe - recenzja kanałów radiowych dla dzieci

 21. Telewizja internetowa / analogowa / cyfrowa

 22. Blog - Elektroniczny dziennik sieciowy porad dla rodziców, dzieci

 23. Internetowe Forum Dyskusyjne (IFD)

 24. Tablice interaktywne


 Warunki zaliczenia przedmiotu:

 1. Nieobecności - usprawiedliwione

 2. Wykonanie serii ćwiczeń (patrz powyżej)

 3. Przygotowanie pracy semestralnej z tematu Media a rodzina, dziecko, szkoła, edukacja (do wyboru):
  3.1 Telewizja, radio - audycje dla dzieci (słuchowiska, programy edukacyjne dla dzieci, bajki - recenzja, porównanie, wskazanie walorów edukacyjnych audycji telewizyjnych).
  3.2. Sieć internet - portale edukacyjne dla dzieci (opis grup, działów, przykładów, porównanie wybranych)
  3.3. Gry multimedialne dla dzieci (CD, DVD, Blu-Ray - komputer, konsola, inne środki masowego przekazu)


TEMATYKA REFERATÓW

 

 1. Podział mediów
 2.  Czego widzowie oczekują od mediów?

 3.  Jakie zagrożenia dla rodziny niesie współczesna telewizja?

 4.  Jaką wiedzę o rodzinie pokazują polskie seriale?

 5.  Jakie wiadomości o rodzinie odnajdujemy w Internecie?

 6.  Co czynią z naszą świadomością reklamy?

 7.  Jak się bronić przed agresją, brutalizmem i erotyką w mediach?

 8.  Mass media – pojęcie i klasyfikacja

 9.  Klasyfikacja mediów

 10.  Media wizualne

 11.  Media audialne

 12.  Media audiowizualne

 13.  Historia powstania mass mediów

 14.  Media jako swoiste środowisko wychowawcze współczesnego człowieka

 15.  Hipermedia – komputer i Internet jako nowoczesne środki komunikacji

 16.  Swoistość mass mediów i ich oddziaływanie wychowawcze

 17.  Znacząca rola mass mediów w edukacji

 18.  Powszechność mediów

 19.  Telewizja

 20.  Radio

 21. Gazeta

 22. Internet

23.    Wykorzystanie mediów

24.    Popularność medialna

25.    Kształtowanie człowieka

26.    Wpływ na decyzje

 27.    Kształtowanie poglądów

28.    Manipulacja

29.    Pozytywne czynniki medialne

30.    Negatywne czynniki medialne

 31.    Pierwsze media

32.    Gry dla dzieci

Gry edukacyjne

Rozrywka

logiczne

 lub

 ROLA MEDIÓW W ŻYCIU DZIECKA I UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO ICH ODBIORU  scenariusz zajęć                     

 Literatura:

 1. Janusz Gajda Media w edukacji
 2. Maria Braun - Gałkowska, Psychologia domowa, Olsztyn 1985.
 3. James Dobson, Rozmowy z rodzicami, Poznań 1986.
 4. Etyka w reklamie, Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, L'Osservatore Romano, nr 11, 1997.
 5. Józefa Hennelowa, U nas w rodzinie, Kraków 1989.
 6. Herbert Martin, Co wolno dziecku? Rozsądne ustalanie granic, Gdańsk 2005.
 7. Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej. 1967 – 2002, opracowanie i redakcja ks. Marek Lis, słowo wstępne bp Jan Chrapek, Częstochowa 2002.
 8. Orędzie Jana Pawła II na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1994 r. – telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów.
 9. Orędzie Jana Pawła II na  XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu 2004 r. – Środki przekazu a rodzina: ryzyko i bogactwo.
 10. Barbara Sędzimir, Wpływ telewizji na młodzież, Wychowawca nr 11, Kraków 2001.
 11. Elżbieta Wójcik, O wychowaniu dzieci i młodzieży, Pelplin 1993.

 

Sylabus - program nauczania